Eerste blog IK Haflingers

Ik heb mezelf voor genomen te gaan bloggen. Een nieuwe manier om meer informatie te delen over actuele onderwerpen waar ik iets mee heb of een kort verslag over een boek of film.

Mijn website krijgt een nieuwe look, mijn werkruimte is opgeknapt, de wei is ingezaaid op naar IK Haflingers 2.0

Informatie Zorgwijzer.nl

Vergoedingen door de zorgverzekeraar
web 3
IK Haflingers is geregistreerd in de vakgroep VPMW. Voor veel cliënten bestaat de mogelijkheid om behandelingen vergoed te krijgen. Enkele zorgverzekeraars eisen dat zorgprofessionals, naast een registratie bij een erkende beroepsorganisatie, ook geregistreerd zijn bij een koepelorganisatie. Lees daarom altijd zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar.

Het kan zijn dat bepaalde vormen van hulpverlening of therapievormen zijn uitgesloten. Doorgaans geldt dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching, begeleiding en bijvoorbeeld relatietherapie vallen buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar.

Ook kunt u informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO of PGB (persoonsebonden budget). Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever.

De nieuwe vergoedingen en premies voor psychosociale therapie in 2018 zijn overzichtelijk te vinden op de NFG site.  Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2018

VIDA training gevolgd met Sjef

VIDA training gevolgd met Sjef

Vida is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen waarbij de hond wordt ingezet als co-therapeut. Vida is gebaseerd op theorie en leerprincipes uit de haptonomie en Rots&WatertrainingCertificaat VIDA Pets4Care

Geregistreerd psychosociaal therapeut

Status van de aanmelding bij een beroepsvereniging.


Ik heb net mijn registratie
ontvangen van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Ik ben geregistreerd als psychosociaal therapeut. Hierdoor worden de consulten door veel zorgverzekeraars vergoed, mits u aanvullend verzekerd bent. Voor meer informatie over de vergoedingen verwijs ik u door naar de website van de NFG: www.de-nfg.nl.