Contact

IK Haflingers, equitherapie

Ingrid Kuijlen Mulders
Dorpsstraat 59
4634TN Woensdrecht

Tel: 06-54716549

IK Haflingers is aangesloten bij de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) van de Nederlandse  Federatie Gezondheidszorg (NFG) en erkend als psychosociaal therapeut. Op de website www.de-nfg.nl kunt u informatie vinden over o.a. visie en manier van werken.

Vanwege de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft IK Haflingers er voor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten verlopen. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@nullde-nfg.nl

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacy wet, de AVG, “Algemene Verordening Gegevensbescherming” in werking. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg, dit bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Onder meer door het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Als ik uw gegevens voor een andere reden wil gebruiken, dan zal ik u hierover vooraf expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op behandelingsovereenkomst 15 jaar bewaard.

Schermafbeelding 2016-03-13 om 13.14.57