Equitherapie

Wat is equitherapie?

Bij Equitherapie worden therapeutische effecten bereikt door het paard doelmatig te gebruiken. Er wordt gewerkt binnen een vaste structuur in een driehoeksrelatie: client-paard-therapeut. De client kan in deze setting op zijn eigen tempo en intensiteit het proces bepalen. Hier ontdekt de client zijn kwaliteiten en valkuilen. Daarbij hebben de sociale kwaliteiten, de non-verbale communicatie en de bewegingsmogelijkheden van een paard een grote meerwaarde in het proces.

Equitherapie wordt in de Duitstalige Europese landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) al meer dan 30 jaar succesvol toegepast voor kinderen en volwassenen.


Voor wie?

Equitherapie kan ondersteuning bieden bij mensen waarbij het evenwicht tussen Hoofd, Hart en Handelen uit balans is. Het niet lekker in je vel zitten overheerst.  Voorbeelden hiervan zijn: Wat wil ik, Wie ben ik, Doe ik het wel goed genoeg, Angst hebben voor het spreken voor een groep mensen, Ik ben altijd moe, Relatieproblemen, Levensvragen.

Equitherapie is een goede mogelijkheid voor kinderen met PDD-NOS, Syndroom van Asperger, ADHD. Bij Equitherapie gaat het er voornamelijk om het bewegen met, bij, rond en op het paard doelmatig in te zetten. Het doel is uiteraard afhankelijk van wat uw kind specifiek nodig heeft. We willen therapeutische effecten bereiken op sociaal, lichamelijk en psychisch gebied.

Er is geen kennis van paarden en/of paardrijden vereist om de positieve effecten van equitherapie te ervaren!


Waarom het paard:

Het paard heeft zich zo ontwikkeld dat het kan samenleven met de mens. Een paard is mooi, krachtig, snel en op veel mensen oefent het paard een aantrekkingskracht uit. Een paard beschikt over uitzonderlijke sociale vaardigheden door zijn natuurlijke eigenschap als kuddedier. Ze nemen eenieder zoals die is in het hier en nu. Ze geven duidelijk aan hoe ze zich voelen. Dit communiceren ze door minimale lichaamssignalen. Door de driedimensionale beweging wordt de mens letterlijk in beweging gezet. Alle zintuigen van de cliënt worden gestimuleerd, kanalen gaan open die anders gesloten blijven.

➛ Uiterlijk van het paard, aaibaarheid, krachtig en mooi dier.

➛ De driedimensionele beweging van het paard in drie gangen, stap, draf en galop.

➛ Sociale vaardigheden, natuurlijke eigenschappen als prooidier en kuddedier

➛ Het paard communiceert voornamelijk met lichaamstaal. Is eerlijk en begrijpt geen dubbele boodschappen. In het gedrag van het paard ziet de cliënt zich terug.

➛ Acceptatie, het paard accepteert eenieder zoals die is. Geen waarde oordeel.

➛ Het gedragen worden door het paard. Onafhankelijkheid die je daarbij kan ervaren.


Hoe werkt Equitherapie in de praktijk?

Ik start met een intake gesprek waarbij kennismaking en benodigde informatie wordt doorlopen van de client. Belangrijk bij de intake zijn de verwachtingen die men heeft en het doel wat men wilt bereiken. Er vindt onderlinge afstemming plaats betreffende de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de therapie..

Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende hippische technieken, voltigeren of leiden of een rit met een koets, afhankelijk van het gestelde doel.
De onderdelen uit de therapeutische methodieken denk aan Transactionele Analyse, NLP, Psychosociale therapie en Psychosomatiek geven een extra ondersteuning tijdens het therapie proces.

Een sessie is opgebouwd volgens de volgende richtlijnen:

1.contactopname met het paard (hieronder valt ook het poetsen en zadelen van het paard)

2.Inleven in de therapiesituatie (een warming-up van cliënt en paard)

3.Het werken aan de gekozen doelstelling voor de betreffende sessie

4.Ontspanning na inspanning (afronden van de ervaringen en de cooling down)

5.Afscheid (afzadelen en paard verzorgen)

6.Korte evaluatie (indien nodig of gewenst)