Geregistreerd psychosociaal therapeut

Status van de aanmelding bij een beroepsvereniging.


Ik heb net mijn registratie
ontvangen van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Ik ben geregistreerd als psychosociaal therapeut. Hierdoor worden de consulten door veel zorgverzekeraars vergoed, mits u aanvullend verzekerd bent. Voor meer informatie over de vergoedingen verwijs ik u door naar de website van de NFG: www.de-nfg.nl.