Informatie Zorgwijzer.nl

Vergoedingen door de zorgverzekeraar
web 3
IK Haflingers is geregistreerd in de vakgroep VPMW. Voor veel cliënten bestaat de mogelijkheid om behandelingen vergoed te krijgen. Enkele zorgverzekeraars eisen dat zorgprofessionals, naast een registratie bij een erkende beroepsorganisatie, ook geregistreerd zijn bij een koepelorganisatie. Lees daarom altijd zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar.

Het kan zijn dat bepaalde vormen van hulpverlening of therapievormen zijn uitgesloten. Doorgaans geldt dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching, begeleiding en bijvoorbeeld relatietherapie vallen buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar.

Ook kunt u informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO of PGB (persoonsebonden budget). Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever.

De nieuwe vergoedingen en premies voor psychosociale therapie in 2018 zijn overzichtelijk te vinden op de NFG site.  Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2018